Cuestionario sono saudable

Descripción de la imagen
Idade:
Data:
1. Durante o último mes, ¿cal foi, normalmente, a súa hora de acostarse?
2. Canto tempo tardou en dormir, normalmente, as noites do último mes?
Menos de 15 min
Entre 16-30 min
Entre 31-60 min
Máis de 60 min
3. Durante o último mes, ¿a qué hora se levantou habitualmente pola mañá?
4. Cantas horas calcula que dormiu verdadeiramente cada noite durante o último mes?
5. Durante o último mes, ¿cantas veces tivo vostede problemas para dormir a causa de:
a) Non poder conciliar o sono na primeira media hora
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
b) Despertarse durante a noite ou de madrugada
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
c) Ter que levantarse para ir ao servicio
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
d) Non poder respirar ben:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dos veces á semana
Tres ou máis veces á semana
e) Toser ou roncar ruidosamente:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
f) Sentir frío:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
g) Sentir demasiada calor:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
h) Ter pesadillas ou malos soños:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
i) Sufrir dores:
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
j) Outras razóns. Por favor descríbaas:
6. Durante o último mes, como valoraría en conxunto, a calidade do seu soño?
Moi boa
Bastante boa
Bastante mala
Moi mala
7. Durante o último mes, cantas veces tomou medicinas (pola súa conta ou receitadas polo médico) para dormir?
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
8. Durante o último mes, cantas veces sentiu somnolencia mentras conducía, comía ou desenrolaba algunha outra actividade?
Ningunha vez no último mes
Menos dunha vez á semana
Unha ou dúas veces á semana
Tres ou máis veces á semana
9. Durante o último mes, representou para vostede moito problema ter ánimos para realizar algunha das actividades detalladas na pregunta anterior?
Ningún problema
Sólo un leve problema
Un problema
Un grave problema
10. Dorme vostede solo ou acompañado?
Solo
Con alguén en outra habitación
Na mesma habitación, pero noutra cama
Na mesma cama

Scroll ao inicio