Declaración de accesibilidade iOS

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica á aplicación móbil Chef Junior iOS desde a versión 1.0.0 o 31 de outubro de 2023.

SITUACIÓN DO CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e a falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

1.Falta de conformidade co RD 1112/2018:

  • Nas funcionalidades nativas da aplicación, poden producirse problemas de accesibilidade como:
    • Algúns compoñentes non poden ser identificados correctamente polos productos de apoio afectando aos requisitos 11.1.1.1 Contido non textual, 11.1.2 Medios baseados no tempo, 11.1.3.1 Información e relacións, 11.1.3.2 Secuencia Significativa, e 11.3.3.3 Suxestións ante erros de UNE-EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar problemas para a súa correcta visualización afectando aos requisitos 11.1.3.3 Características sensoriais, 11.1.3.4 Orientación, 11.1.4.11 Contraste non textual, 11.1.4.13 Contido ao pasar o cursor ou enfocar e 11.1.4.4 Reaxuste do texto de UNE-EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar dificultade para interactuar correctamente, afectando aos requisitos 11.3.3.2.

2. Carga desproporcionada : non aplica.

3. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable : non aplica.

PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi preparada o 31/01/2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo equipo de desenvolvemento da aplicación.

Última revisión da declaración: 31/10/2023.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do botón de “Contacto con soporte” dispoñible na sección “Acerca de” da aplicación.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

CONTIDO OPCIONAL

Data da última revisión:

A última revisión de accesibilidade realizouse o 31/10/2023.

Ligazóns relacionadas:

Scroll ao inicio