Ver política de privacidade

Ao descargar e utilizar a aplicación móbil Decisións na man, indicas que liches e aceptas a Política de privacidade.

Lea atentamente esta política de privacidade para os usuarios da aplicación móbil Decisiones na man (en diante a “aplicación”) como unha experiencia dixital que promove e informa sobre hábitos de vida saudables da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde. Esta política de privacidade, así como as condicións de uso da aplicación, poden complementarse con información sobre o funcionamento da aplicación publicada en https://sanidademediaverso.sergas.gal/decisiones-en-mano/, coa política xeral de privacidade da Xunta de Galicia e con información xeral sobre o tratamento de datos persoais na Consellería de Sanidade e no Servizo Galego de Saúde .

1. Responsable do tratamento dos datos das persoas usuarias de Decisións na man

Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde (Sergas). Complexo administrativo de San Lázaro, s/n.15781 Santiago de Compostela. CIF: Q6550006 H

Contacto delegado de Protección de Datos: https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos

13.Normativa básica aplicable

Esta aplicación non recolle nin almacena datos de carácter sensible. A única información que rexistra a nosa aplicación é a puntuación do xogo, que se almacena maneira exclusiva no dispositivo do usuario e non se vincula en ningún momento a ningún outro dato persoal.

Scroll ao inicio