Declaración de accesibilidade de iOS

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles as súas páxinas web de acordo co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, de accesibilidade de sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplícase á aplicación móbil iOS Decisións na man desde a versión 1.0.0 do 31 de outubro de 2023.

SITUACIÓN DO CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

1. Falta de conformidade co RD 1112/2018:

  • Nas funcionalidades nativas da aplicación, poden producirse problemas de accesibilidade como:
    • Algunos componentes no pueden ser identificados correctamente por los productos de apoyo afectando a los requisitos: 11.1.1.1 Contenido no textual, 11.3.3.1 Identificación de errores y 11.3.3.3 Sugerencias ante errores de UNE-EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar problemas para a súa correcta visualización, afectando aos requisitos: 11.1.3.3 Características sensoriais, 11.1.4.1 Uso da cor, 11.1.4.11 Contraste non textual, 11.1.3.4 Orientación e 11.1.4.4 Reaxuste do texto da UNE- EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar problemas de comprensión semántica, afectando aos requisitos: 11.3.1.3 Palabras pouco usuais, 11.3.1.4 Abreviaturas, 11.3.1.5 Nivel de lectura, 11.3.1.6 Pronuncia.
    • Algúns contidos poden presentar dificultade para interactuar correctamente, afectando aos requisitos 11.3.3.2.

2. Carga desproporcionada: non aplica.

3. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 31/10/2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo equipo de desenvolvemento da aplicación.

Última revisión da declaración: 31/10/2023.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do botón de “Contacto con soporte” dispoñible na sección “Acerca de” da aplicación.

Scroll ao inicio