Declaración de accesibilidade iOS

A Xunta de Galicia comprometeuse a facer accesibles os seus sitios web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

Esta declaración de accesibilidade aplica á aplicación móbil ActivAR-t iOS desde a versión 1.0.0 do 31 de outubro de 2023.

SITUACIÓN DO CUMPRIMENTO

Este sitio web é parcialmente conforme ao RD 1112/2018 por mor das excepcións e á falta de conformidade dos aspectos que se achegan a continuación.

CONTIDO NON ACCESIBLE

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

1. Falta de conformidade co RD 1112/2018:

  • Nas funcionalidades nativas da aplicación, poden producirse problemas de accesibilidade como:
    • Algúns compoñentes non poden ser identificados correctamente polos productos de apoio afectando aos requisitos 11.1.1.1 Contido non textual, 11.1.2 Medios baseados no tempo, 11.3.3.1 Identificación de erros e 11.3.3.3 Suxerencias ante erros de UNE-EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar problemas para a súa correcta visualización afectando aos requisitos 11.1.3.3 Características sensoriais, 11.1.4.1 Uso da cor, 11.1.4.11 Contraste non textual, 11.1.3.4 Orientación e 11.1.4.4 Reaxuste do texto de UNE-EN 301 549:2009.
    • Algúns contidos poden presentar problemas de comprensión semántica, afectando aos requisitos 11.3.1.3 Palabras Inusuais, 11.3.1.4 Abreviaturas, 11.3.1.5 Nivel de lectura, 11.3.1.6 Pronuncia.
    • Algúns contidos poden presentar dificultad para interactuar de maneira correcta afectando aos requisitos 11.3.3.2.

2. Carga desproporcionada: non aplica.

3. O contido non entra no ámbito da lexislación aplicable: non aplica.

PREPARACIÓN DA PRESENTE DECLARACIÓN DE ACCESIBILIDADE

Esta declaración foi elaborada o 31/10/2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoavaliación levada a cabo polo equipo de desenvolvemento da aplicación.

Última revisión da declaración: 3/11/2023.

OBSERVACIÓNS E DATOS DE CONTACTO

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a do RD 1112/2018) como informar sobre posibles incumprimentos por parte deste sitio web, transmitir outras dificultades de acceso ao contido ou formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade deste sitio web a través do botón de “Contacto con soporte” dispoñible na sección “Acerca de” da aplicación.

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola Xunta de Galicia.

PROCEDEMENTO DE APLICACIÓN

O procedemento de reclamación recollido no artigo 13 do RD 1112/2018 entrará en vigor o 20 de setembro de 2020.

CONTIDO OPCIONAL

Data da última revisión

A última revisión de accesibilidade foi realizada o 3/11/2023.

Ligazóns relacionadas:

Pautas de accesibilidade para o contido web versión 2.1 – Recomendación do W3C publicada o 5 de xuño de 2018

Guía rápida sobre como cumprir coas pautas de accesibilidade para o contido web versión 2 – Publicación do W3C

Iniciativa de accesibilidade do W3C

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

Estratexia da accesibilidade – Portal da Administración electrónica

Norma UNE-EN 301 549:2019, coa versión 2.1.2 da Norma EN 301 549:2018, dos “Requisitos de accesibilidade para produtos e servizos TIC

Atención á cidadanía

Scroll ao inicio